Biobezpieczeństwo z piecami Volkan i Hurikan

BIObezpieczeństwo jest niezwykle ważnym czynnikiem w każdej działalności związanej z produkcją zwierzęcą czy przetwórstwem mięsnym. Ma niebanalny wpływ na całość prowadzonych działań, a co za tym idzie wpływa na całość kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Kilka głośnych przypadków wybijania całych, zakażonych stad drobiu w ostatnich latach pokazało jak niewiele trzeba aby skażone środowisko lokalne stało się olbrzymim zagrożeniem m.in. dla okolicznych hodowli zwierząt.

W celu ochrony swojej hodowli i aby możliwie maksymalnego zwiększenia biobezpieczeństwa hodowli należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki. Wszystkie pojazdy, które wjeżdżają na teren fermy stanowią potencjalne zagrożenie m.in. dla hodowli zwierząt, dlatego też należy ograniczyć do minimum ruch na fermie, szczególnie pojazdów obcych. Jednym z najniebezpieczniejszych momentów w cyklu produkcyjnym jest sam odbiór martwych zwierząt z fermy. Pomimo tego, że odbiorcy martwych zwierząt są zobowiązani do przestrzegania ścisłych wytycznych i norm zawsze istnieje realne zagrożenie skażenia terenu.

Innym problemem jest czas oczekiwania na odbiór materiału. W miarę upływu czasu, składowane martwe zwierzęta i części rzeźne zaczynają się rozkładać. Temperatura ma niebanalny wpływ na tempo rozkładu odpadów, dlatego szczególnie w dni ciepłe składowany materiał może stać się uciążliwy. Poza przykrym dla nosa tematem istnieje również duże ryzyko namnażania się i rozprzestrzeniania insektów, robaków i owadów powstałych w trakcie rozkładu odpadów, a także gryzoni, m.in. szczurów. To z kolei może spowodować dalsze, poważne zachwianie bezpieczeństwa biologicznego w miejscu prowadzonej działalności.

<< Powrót do poprzedniej strony