utylizacja zwierząt z piecem Hurikan 300
HURIKAN 300

Piece Hurikan to seria wysoce wydajnych urządzeń do spopielania różnych gatunków martwych zwierząt. Model Hurikan 300 został opracowany specjalnie na potrzeby klienta, w celu uzyskania odpowiedniego tempa spalania. Urządzenie dysponuje mocą uśrednioną względem modeli Hurikan 150 a Hurikan 500, które wynosi 300 kg/h.

Piec Hurikan 300 został zaprojektowany i wykonany wg. wysokich standardów zastosowanych w przypadku większych modeli Hurikan. W ciągu godziny urządzenie jest w stanie spalić do 300 kg odpadów organicznych lub w ciągu niepełnej godziny odpady medyczne oraz nieorganiczne innego typu.


Wymiary: 4.9 x 2.8 x 4.9 m
Masa: 9,8 tony
Wielkość wsadu: 3.54 m3
Sposób załadunku: od góry
Stosowane rodzaje paliwa: Diesel, LPG
Typowe zużycie paliwa: 17-23 l/h
Metoda odpopielania: od przodu
Tempo spopielania: 300 kg/h