Volkan 150 - piec do utylizacji drobiu i zwierząt domowych
VOLKAN 150

Przeznaczony głównie dla małych i średnich ferm drobiu. Urządzenie kontrolne nadzoruje proces spalania i wyłącza piec po jego zakończeniu, a więc nie jest wymagana obecność operatora. Wymagana uproszczona wersja uzyskania pozwolenia na pracę.


Wymiary: 1,4 x 1,3 x 2,8 m
Masa: 1 tona
Pojemność komory głównej: 0,26 m3
Wielkość wsadu: 100 kg/m3
Sposób załadunku: od góry
Tempo spopielania: 50 kg/h
Stosowane rodzaje paliwa: Diesel, LPG, Gaz ziemny
Typowe zużycie paliwa: 4-6 l/hr
Metoda odpopielania: od góry (opcjonalnie od frontu, specjalne drzwi)
Podłączenie energii elektrycznej: 230V
utylizacja martwego drobiu i zwierząt domowych katalog pieców do kremacji zwierząt