Volkan 1600 - Kremacja psów i innych zwierząt domowych
VOLKAN 1600

Piec ładowany od góry. Górna pokrywa obsługiwana w identyczny sposób, co model VOLKAN 1500. Dostęp z każdej strony do pieca pozwala na załadunek mechaniczny, m.in. ładowaczem czołowym bez zagrożenia uszkodzenia pieca. Po załadunku nasuwa pokrywę i zabezpiecza, dokonuje wyboru właściwego programu spopielania, a następnie może pozostawić piec do zakończenia cyklu.


Wymiary: 8,5 x 2,5 x 3,4 m
Masa: 6300 kg
Wersja mobilna: Nie
Wielkość wsadu: 1210 kg
Sposób załadunku: od góry
Tempo spopielania: 50 kg/h
Stosowane rodzaje paliwa: Diesel, LPG
Typowe zużycie paliwa: Diesel: 7-10 l/h; LPG: 10-16 l/h
Metoda odpopielania: od góry
Podłączenie energii elektrycznej: 230V
Volkan 1600 - Utylizacja odpadów poubojowych katalog pieców do utylizacji zwierząt