Jak przygotować się formalno-prawnie, aby uzyskać pozwolenie instalacji spalarni na fermie?