Instalacja pieca Vokan 400 na fermie brojlera w woj. mazowieckim