Instalacja spalarni Volkan 150 do utylizacji padłego drobiu