Spalarnia do utylizacji ubocznych produktów zwierzęcych na Lubelszczyźnie