Volkan 450 do utylizacji padłego drobiu pracuje już w woj. lubuskim