Zainstalowano Volkan 450 do spopielania indyków i brojlerów