Aspekty prawne instalacji pieca do spopielania odpadowej tkanki zwierzęcej

Omawiane piece do spopielania martwych zwierząt i odpadów poubojowych są skonstruowane wedle określonych wytycznych i spełniają normy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, dzięki czemu mogą być z powodzeniem instalowane i używane zgodnie z ich przeznaczeniem na terenie Państw Unii Europejskiej.

Na podstawie powyższej dyrektywy prawo polskie nakazuje możliwie niezwłoczną utylizację martwych zwierząt i odpadową tkankę zwierzęcą. Dzięki zastosowaniu odpowiednich, niewielkich i w pełni bezpiecznych urządzeń jakim są piece do utylizacji martwych zwierząt i odpadów poubojowych, każdy hodowca drobiu, trzody chlewnej, owiec, kóz, ryb, a także właściciel ubojni, zakładu przetwórstwa mięsnego może spopielić martwe zwierzęta lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w miejscu ich wytworzenia, ograniczając do minimum ruch obcych pojazdów na fermie, zgodnie z lokalnymi normami prawnymi.

<< Powrót do poprzedniej strony

Instalacja pieca Volkan 150
W lipcu tego roku wykonaliśmy kolejną dostawę oraz instalację pieca Volkan 150 do utylizacji martwych zwierząt. Inwestycja powstanie na fermie
Read more.
Dostawa pieca Volkan 400
W czerwcu tego roku wykonaliśmy dostawę pieca Volkan 400 do utylizacji martwych zwierząt. Inwestycja powstanie na fermie drobiu w województwie
Read more.
Budowa pieca
Właściwe przygotowanie miejsca pod instalacje pieca do utylizacji zwierząt Poprawne przygotowanie stanowiska pod  instalację pieca do utylizacji  powinno spełniać poniższe
Read more.